Ajuntament de Vilanant

Captcha image
 • Vilanant
 • Vilanant
 • Vilanant
 • Vilanant
 • Vilanant

Facturació electrònica (FACe)

Sou a: Inici>Seu electrònica>Facturació electrònica (FACe)

D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

Estaran obligats a l'ús de la factura electrònica les entitats següents, per factures amb imports superiors a 5.000€

 • Societats anònimes
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributaria
 • Unions temporals d'empreses
 • Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital ris, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia d'inversions.

Estaran exclosos d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures d'import no superior a 5.000€ i les factures dels Autònoms de qualsevol import.

No obstant això qualsevol empresa que no estigui obligada per la llei o bé quan es tracti de factures inferiors a 5.000€ podrà també presentar-les electrònicament.

La presentació de factures electròniques s'ha de realitzar a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. (https://face.gob.es/es/)

El DIR3 de l’Ajuntament: L01172288.

 
 

Copyright 2010 Vilanant

C/ Escoles, 1 · 17743 Vilanant · Tel. 972546003 ·

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: municipi_mail [file] => /usr/home/ajuntaments.salines-bassegoda.org/web/plantilla.php [line] => 86 )