Ajuntament de Vilanant

Captcha image
 • Vilanant
 • Vilanant
 • Vilanant
 • Vilanant
 • Vilanant

Subvencions 2018

Sou a: Inici>Guia del poble>Notícies>Subvencions 2018

El 24 d'abril

Diputacio de Girona

 • Programa A: Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (2018)

Import: Pendent

 • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2018)

Línea: Enllumenat públic. Import: 15.924 €

Línea: Adequació entrada al municipi. Import: 17.000 €

Línea: Cooperació cultural. Import: 5.810 €

Línea: Noves tecnologies. Import: 712,84 €

Línea: Sega de marges. Import: 1.100 €

 

Dipsalut

 • Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor. L'Ajuntament ha sol·licitat participar en el programa
 • Pm07. Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut. Import: 575,96 € 

 

SAC. Subvencions a ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

 • Organisme otorgant; Dipsalut. Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. Objecte: manteniment consultori mèdic. Import; 1.739,05 €

 

ACA

 • Subvenció per la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques.

Encara no ha sortit la resolució.

 • Subvenció per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua.

Encara no ha sortit la resolució.

 • Subvenció per la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.

Encara no ha sortit resolució.

 • Subvenció per la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta amb instal·lació de comptadors.

Projecte; Instal·lació de comptadors volumètric en alta a l’abastament d’aigua potable de Vilanant.

Import; 15.000

 • Subvenció per la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.

ACTUACIÓ; Rehabilitació del pou 2 ubicat en el polígon 4 parcela 124

Import; 19.404,54

 

Subvencions 2018
 
 
 

Copyright 2010 Vilanant

C/ Escoles, 1 · 17743 Vilanant · Tel. 972546003 ·